STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA – Supplementa

Knjižna zbirka Studia mythologica Slavica – Supplementa je namenjana vsem monografijam, ki prinašajo raziskave sodobnih in preteklih verskih, jezikovnih in kulturnozgodovinskih oblik in pojavov s področja mitologije, etnologije, folkloristike, religiologije, etnolingvistike, arheologije in sorodnih ved. Prinaša tudi nove interpretacije virov ter predstavitve novih odkritij in gradiva s teh področij.

***

Predstavitev | Kazalo | Navodila avtorjem | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju Pomoč pri iskanju | Zbirke ustnih izročil
Na začetek | Na vrh