STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

PREDSTAVITEV

Poslanstvo revije:

Studia mythologica Slavica je mednarodna znanstvena revija, ki se posveča mitologiji, duhovni kulturi in tradiciji ne le slovanskih, pač pa tudi drugih narodov in ljudstev. Izdajata jo Inštitut za slovensko narodopisje Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Oddelek za tuje jezike in literaturo Univerze v Vidmu. Revija je namenjena interdisciplinarnim raziskavam in eden glavnih ciljev revije je predstaviti primerjalne raziskave, ki definirajo in opredeljujejo slovansko kulturo v odnosu do širšega evropskega in neevropskega sveta. Revija spodbuja študij verskih predstav starejših slovanskih, evrazijskih in drugih civilizacij, prav tako pa tudi sodobne pojave s področja duhovne, družbene in materialne kulture ter njene preobrazbe. Ima mednaroden in multidisciplinaren značaj in je tematsko zanimiva za področja etnologije, antropologije, arheologije, jezikoslovja, religiologije, literarne zgodovine in filozofije. Prinaša tudi nove interpretacije virov ter predstavitve novih odkritij, gradiva in terenskih raziskav.

Revija je prvič izšla leta 1998 in od takrat izhaja en zvezek letno v večjezični podobi. Objavljena je istočasno v tiskani obliki in na spletu. Vsako leto je v zamenjavo za znanstvene publikacije razposlana na sto naslovov po svetu. Prispevki so lahko napisani v angleškem, italijanskem, nemškem in vseh slovanskih jezikih. Vsem člankom sta dodana daljši povzetek in izvleček v angleškem jeziku.

Članke, ki prispejo na uredništvo, pregleda najprej eden od urednikov, nato sprejete članke ocenita dva zunanja anonimna recenzenta. Recenzentski postopek je anonimen. Navodila avtorjem so objavljena na spletu in v reviji.

Uredniški svet:

Natka Badurina (Università degli Studi di Udine), Nikos Čausidis (Univerzitet Sv. Kiril i Metodi, Skopje), Mare Kõiva (Estonian Institute of Folklore, Tartu), Pietro U. Dini (Universita degli Studi di Pisa), Larisa Fialkova (University of Haifa), Janina Kursīte (Univerza v Rigi), Nijolė Laurinkienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius), Mirjam Mencej (Univerza v Ljubljani), Andrej Pleterski (ZRC SAZU, Ljubljana), Ljubinko Radenković (SANU, Beograd), Zmago Šmitek (Univerza v Ljubljani), Svetlana Tolstaja (Institut slavjanovedenija Rossijskoj Akademii Nauk, Moskva), Giorgio Ziffer (Università degli Studi di Udine)

Uredniški odbor:

Izdajata:

Knjižna zbirka

V okviru revije od leta 2004 dalje izhaja tudi knjižna zbirka Studia mythologica Slavica – Supplementa.

Studia mythologica Slavica je vključena v naslednje indekse:

ISSN 1408-6271, 16,5 x 24 cm
ISSN 1581-128X - spletne publikacije

***

 

Kazalo | Navodila avtorjem | Supplementa | Naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju | Zbirke ustnih izročil | Izjava o etiki objavljanja in zlorabah pri objavljanju
Na začetek | Na vrh