STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

Anja Mlakar

Skrivnostni tujec in demonski sovražnik
Drugi in drugost v slovenski slovstveni folklori

V monografiji so na podlagi slovenske slovstvene folklore analizirani prikazi različnih tujcev, ki so bili prisotni na slovenskem ozemlju v preteklosti ali pa so prisotni še danes. Kljub pogosto stereotipizirani podobi tujcev, je raziskava pokazala, da se v pripovedih skriva izredna globina in kompleksnost, predvsem pa ta podoba pove več o Nas kot o Njih. Monografija prinaša teoretski pregled dosedanjih raziskav o drugosti v folkloristiki ter izbrane primere Drugih iz slovenske folklore umešča v širši mednarodni okvir s folklorističnega, antropološkega in zgodovinskega zornega kota. Zgodbe o Turkih, Napoleonovih Francozih in Hunih odražajo preplet zgodovinskih dejstev, arhetipskih predstav o nevarnih tujcih in ideoloških vplivov. Te povedke so močno vpete v fizični prostor in kot materializirani opomniki na njeno preteklost krepijo identitetno pripadnost predstavnikov skupnosti. Prikaz zgodovinskih agresorjev v slovenskem izročilu je seveda nekoliko drugačen od prikaza Judov in Romov, s katerimi so bili prebivalci slovenskega ozemlja v povsem drugačnem stiku.

Podobno velja tudi za novodobne tujce, ki jih tvorijo priseljenci iz drugih držav, za vse pa je značilno stereotipiziranje, generaliziranje ter projiciranje strahov in fantazij na Druge.

***

Celotno besedilo (pdf)

***

Ljubljana 2019, 240 strani, 17×24 cm, trda vezava, ISSN 978-961-05-0169-5.

Cena: 24,00 EUR

Predstavitev | Kazalo | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanjuPomoč pri iskanju | Zbirke ustnih izročil
Supplementa | Na začetek | Na vrh