STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

Ivan ALJINOVIĆ
Vedran BARBARIĆ
Vitomir BELAJ
Vladimir Peter GOSS
Mislav JEŽIĆ
Radoslav KATIČIĆ
Mario KATIĆ
Ivica KIPRE
Ivica LOLIĆ
Suzana MARJANIĆ
Ante MILOŠEVIĆ
Tomo VINŠĆAK
Bozidar Bruce YERKOVICH

PERUNOVO KOPLJE

Vsebina

Ko so prišli v današnji prostor, so Slovani prinesli s seboj iz svoje pradomovine svojo staro vero, svoje mitsko razumevanje. Da bi lahko v celoti zavladali novemu prostoru, so morali bogovom stare vere določiti prostor v novem življenjskem okolju. Na ta način je tisto, kar je bilo tuje in neznano postalo svoje in poznano. Stari žreci so uredili prostor in sled tega je vidna do današnjih dni. Vemo, da imajo nekateri sakralni toponimi, ki so na topografskih kartah, svoj izvor v obdobju doseljevanja Slovanov.

Slovani so postavljali svoja božanstva na kraje, kjer je neka svetost že obstajala. S prehodom v krščanstvo so kult svetosti ponovno vzpostavili tako, da so stare slovanske bogove zamenjali s krščanskimi nadomestki. Na Hrvaškem najdemo toponime, ki nam govorijo o predkrščanski slovanski mitologiji, tudi jugovzhodno od Splita na območju Žrnovnice, Podstrane in srednjih Poljic.

***

Celotno besedilo

Ljubljana 2011, 200 str., 104 barvne fotografije, risbe in karte; 20 x 27 cm, meha vezava, ISBN 978-961-254-292-4.

Cena: 20,00 €

Predstavitev | Kazalo | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanjuPomoč pri iskanju | Zbirke ustnih izročil
Supplementa | Na začetek | Na vrh