STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA 8, 2005

SLOVANSKA MITOLOGIJA - VIRI IN REKONSTRUKCIJE

SEMIOTIČNE INTERPRETACIJE LJUDSKEGA IZROČILA

SODOBNA MITOLOGIJA

Monika Kropej: Sodobne zgodbe s slovenskega krasa na Notranjskem v primerjavi z lokalnim bajčnim izročilom in tradicionalnim pripovedništvom

RAZVOJ RAZISKOVALNIH METOD

Boštjan Kravanja: Sveti prostor v prepletu mitološke ideologije in simbolike kraja

RECENZIJE IN POROČILA O KNJIGAH

 

Predstavitev | Kazalo | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju | Zbirke ustnih izročil
Na začetek | Na vrh