STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA 1, 1998

SLOVANSKA MITOLOGIJA - VIRI IN REKONSTRUKCIJE

PSiHOLOGOŠKA INTERPRETACIJE LJUDSKEGA IZROČILA

Damjan J. Ovsec, Lepa Vida. Večno živi psihološki vidik slovenske balade. Interdisciplinarna etnološka interpretacija

NEINDOEVROPSKE VZPOREDNICE

Maja Milčinski, Yin-yang v kitajski mitologiji in vprašanje primerjave s slovanskima Belbogom in Črnbogom

MITOLOGIJA IN KNJIŽEVNOST

Predstavitev | Kazalo | Naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju | Zbirke ustnih izročil
Na začetek | Na vrh