STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA 5, 2002

SLOVANSKA MITOLOGIJA - VIRI IN REKONSTRUKCIJE

SEMIOTIČNE INTERPRETACIJE LJUDSKEGA IZROČILA

NEEVROPSKE VZPOREDNICE

Lenart Škof: Rgvedske himne Varuni in vprašanje moralnosti v stari vedski religioznosti

MITOLOGIJA IN KNJIŽEVNOST

Dejan Ajdačić: Ljubezenske pravljice v srbski romantični književnosti

SODOBNA MITOLOGIJA

Maria N. Yelenevskaya, Larisa Fialkova: Ko čas in prostor nista več to kar sta bila: Zgodbe o imigraciji

RAZVOJ RAZISKOVALNIH METOD IN KRITIČNE OCENE

Zmago Šmitek: Mitološki lik volčjega pastirja pri Slovanih in nekatere primerjave

 

Predstavitev | Kazalo | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju | Zbirke ustnih izročil
Na začetek | Na vrh