STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA 20, 2017

Predgovor / Introduzione / Introduction

RAZPRAVE

RAZGLEDI

Vlado Nartnik: Ivasik Telesik: Nekaj misli ob knjigi Nazarija Nazarova »Obredni izvor pravljičnega besedila«

RECENZIJE IN POROČILA O KNJIGAH

BIBLIOGRAFIJA

Stanka Drnovšek: Bibliografija Studia mythologica Slavica 11–20 (2008−2017)

***

Celotno besedilo (pdf)

 

Predstavitev | Kazalo | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju | Zbirke ustnih izročil
Na začetek | Na vrh