STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

ZBIRKE USTNIH IZROČIL
Katalog ustnega izročila z območja nekdanjega gospostva Vipava

Tina Kompare, Ljubljana 2008


Obseg gospostva Vipava (Vir: Kos 1954)

Katalog ustnega izročila je le del diplomske naloge z naslovom "Arheološka topografija in zgodovina območja nekdanjega vipavskega gospostva". Z zbranimi zgodovinskimi in arheološkimi podatki ter ustnim izročilom sem poskušala ustvariti poselitveno sliko izbranega območja od prazgodovine do konca 19. stoletja, s poudarkom na mlajših obdobjih.

Obseg vipavskega gospostva sem prevzela po urbarju iz leta 1499. Meja sega na skrajnem severu do Idrije oz. natančneje do sotočja Zale in Idrijce, na jugu pa se zaključuje z Golim vrhom pri Razdrtem. Horizontalna os gre na vzhodu od Podkraja proti zahodu do reke Hubelj, ki razpolavlja današnjo Ajdovščino.

Že delitev na dolinsko okolje (Zgornja Vipavska dolina) in hribovje (vzhodni del Trnovske planote, Nanoška planota in Vipavska brda) ima kot posledico razdvojenost v vrsti in količini podatkov.

Ljudsko izročilo v Vipavski dolini je zbiral že Karel Štrekelj (1859-1912), slovenski jezikoslovec, slavist, publicist, etnolog in zbiratelj ljudskega blaga, doma s Krasa. Velik del Štrekljeve zapuščine še ni objavljene, nekaj izbranega gradiva, ki ga je zbral Anton Pegan, pa je bilo izdanega v knjigi Indija Komandija. Za predel Gore in njeno zaledje na Trnovski planoti je veliko zbral in izdal Franc Černigoj, učitelj na colski osnovni šoli, pisec in pesnik. V veliko korist so mi bili tudi prispevki učencev osnovne šole Col v šolskem glasilu Javorov list, osnovne šole Draga Bajca iz Vipave v šolskem glasilu Mladi Vipavec ter osnovne šole Danila Lokarja iz Ajdovščine v šolskem glasilu Burja. Nekaj ustnega izročila sem zbrala sama, pri tem pa sem uporabljala vprašalnik, ki ga je izdelala Katja Hrobat (iza.zrc-sazu.si/ff/zgsrv.html) >> Delovni pripomočki >> Vprašalnik za zbiranje ustnega izročila).

***

Datoteko o izročilu vipavskega gospostva si lahko pretočite na svoj medij.
Gre za MS Access 2000 zapis (Vipavsko_gospostvo.mdb, 10.309 KB), stisnjen v

 

Predstavitev | Kazalo | Supplementa | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju | Zbirke ustnih izročil
Na začetek | Na vrh