STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

ZBIRKE USTNIH IZROČIL
Mitska podoba Uršlje gore in okolice

Mojca Horjak, Ljubljana 2013


Območje raziskovanja (vir: www.geopedia.si)

Osrednja točka raziskovanja je mitska podoba Uršlje gore, zadnji vrh v dolgi verigi Karavank. Markantna točka, ki se jo vidi skoraj iz celotne Mežiške doline, Slovenjegraške kotline in Šaleške doline. Od začetka sedemnajstega stoletja se nanjo roma, pa ne le to, skoraj ne poznam Korošca, ki ne bi stal na njenem vrhu. Korošci jo kličemo Urška, Plešivec, Uršlja gora ali pa kar Gora. Kaj kmalu sem zbrala njeno ustno izročilo in ugotovila, da je zgodb absolutno premalo za analizo, ki bi dala dobre rezultate. Tako sem se odločila, da v njeno mitsko podobo vnesem tudi kraje, ki jo obdajajo: Jazbino in Javorje na njenem jugu, Črno na Koroškem ter Žerjav na njenem jugozahodu, Mežico na njenem zahodu, Poljano, Prevalje in Leše na njenem severozahodu, Dobjo vas, Ravne na Koroškem, Preški vrh, Kotlje in Podgoro na njenem severu, Brdinje in Sele na njenem severovzhodu, Stari trg pri Slovenj Gradcu na njenem vzhodu, Podgorje in oba - Spodnji in Zgornji Razbor - pa na njenem jugozahodu. Tako širok prostor mi je namreč omogočil večje število podatkov in s tem boljšo podlago za analizo.

Kot temeljni cilj sem si postavila odgovor na vprašanje, ali lahko na podlagi ustnega izročila povežemo dejansko arheološko stanje v prostoru.

Osrednji del diplomskega dela sestavljata dva kataloga. Prvi je katalog ustnega izročila, v katerem so zbrane vse zgodbe, ki sem jih našla bodisi po literaturi bodisi so mi jih povedali številni informatorji, ki sem jih imela priložnost srečati. V drugem katalogu pa najdemo lokacije zgodb, določene s koordinatami, podan je opis lokacij, vsaka točka pa ima priloženo tudi karto, da se lahko bralec laže orientira v prostoru. Niso pa v njem zbrane le lokacije zgodb, temveč tudi lokacije vsega arheološkega potenciala obravnavanega prostora, ki sem jim dodala tudi kratek opis.

Sledijo analize, v katerih so predstavljeni vsi izsledki.

V zaključku najdemo kratek povzetek vsega, kar sem zapisala.

***

Mitska podoba Uršlje gore in okolice je zapisana v pdf datoteki (9,2 MB).

 

Predstavitev | Kazalo | Supplementa | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju | Zbirke ustnih izročil
Na začetek | Na vrh