STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

ZBIRKE USTNIH IZROČIL
Katalog ljudskega izročila iz Moravške doline

Metka Osredkar, Ljubljana 2008

Zbirka obsega katalog ljudskega izročila iz Moravške doline, ki sem ga zbrala pri pisanju svoje diplomske naloge. Večji del izročila je bil že objavljen v različnih publikacijah, predvsem v obsežni monografiji Staneta Stražarja (Moravška dolina. Življenje pod Limbarsko goro, Moravče 1979) izpred tridesetih let, približno petina vnosov pa sem zbrala sama na terenu.


Moravška dolina z označenimi najdišči na temeljni karti 1:50.000 (pomanjšano).

Področje Moravške doline na severu omejuje Črni graben, na jugu pa hribovje, ki loči Moravško dolino od doline reke Save. Moravška dolina tako leži med dvema pomembnima prometnima povezavama, ki sta imeli svoj pomen že od prazgodovine, sama dolina pa je nekako odmaknjena, vendar dobro dostopna od zahoda.

Pri omejevanju prostora sem se držala starih župnijskih meja, tako da je obravnavani prostor nekoliko širši od tega, kar spada pod Moravče danes. V Moravško dolino so spadale - in se tako tudi uvrstile v to zbirko - naslednje katastrske občine: Sv. Andrej, Trojica, Vrhpolje, Velika vas, Drtija, Peče, Zgornje Koseze, Sv. Valentin, Sv. Mohor, Moravče, Spodnje Koseze, Sv. Križ.


Pelinovec nad Križevsko vasjo: skica najdišča (po Ribič 1965, 194) in ostanki nasipov in okopov.

V zbirko sem vključila tudi izročilo z Golčaja, ki sicer nikoli ni spadal pod moravško župnijo, a je prek izročila in tudi sicer tesno povezan s področjem Limbarske gore. Prav tako sem vključila izročilo iz Spodnjih Prapreč (prvotno župnija Dob, danes Brdo pri Lukovici), ker so zgodba o ajdovski fari in arheološke najdbe na tem mestu, kot sem pokazala v diplomski nalogi, povezane s sosednjim Gradiščem pri Lukovici.

***

Datoteko o izročilu Moravške doline si lahko pretočite na svoj medij.
Gre za MS Access 2000 zapis (Moravska_dolina.mdb, 10.203 KB), stisnjen v

 

Predstavitev | Kazalo | Supplementa | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju | Zbirke ustnih izročil
Na začetek | Na vrh