STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

ZBIRKE USTNIH IZROČIL
Izročilo in prostor Dražgoš

Jera Habjan, Ljubljana 2011


Zemljevid z vrisanimi lokacijami iz baze Izročilo in prostor Dražgoš

Baza podatkov je rezultat zbiranja ustnega izročila v vasi Dražgoše. Dražgoše so vas, ki je v treh gručah razprostrta po južnem pobočju Jelovice, tik pod strmim robom Dražgoške gore, na nadmorski višini od 700 do 980 m. Vas ima izredno sončno lego in čudovit razgled po škofjeloškem hribovju. Pred drugo svetovno vojno so bile Dražgoše znane po romarski cerkvi svete Lucije, v kateri so bili znameniti zlati oltarji. Med drugo svetovno vojno je bila celotna vas s cerkvijo vred porušena do tal. Vas je bila po vojni na novo pozidana.

Lokacije izročil se navezujejo na planoto Jelovico, območje vasi Dražgoše, Rudno, Kališe in Češnjica pri Železnikih. Terenske preglede sta na tem območju v preteklosti opravila že J. Pečnik in S. Rutar.

Skozi ustno izročilo se je ohranila razlaga imena Dražgoše, prvotna naselitev v Jelenščah in ugibanja o prvih prebivalcih, ki naj bi bili slovanskega porekla. V ustnem izročilu so ohranjene točke nekdanje poselitve v vasi in okolici - Na pečeh, Jelenšče, Tabor, Gradiša, Na sel, Sela, Štalca. Izročila o planoti Jelovici - o starih poteh in rudarjenju, ter zgodbe, ki se navezujejo na lokacije Pr' Cifr, Dražgoška gora in Tavčarjev brezn. Izročilo nosita tudi lokaciji Na rovtari, kjer so žagali babo in pa Pri stari cerkvi, kjer je tekel čudežni studenec. Na bližnjo cerkev Sv. Križ pa se nanaša izročilo o jezeru, ki je nekoč zapolnjevalo dolino. Omenjene so tudi druge lokacije, kjer teče dobra voda - Smečk, Jesenk, Raspot, Pertala.Skozi ustno izročilo se je ohranila razlaga imena Dražgoše, prvotna naselitev v Jelenščah in ugibanja o prvih prebivalcih, ki naj bi bili slovanskega porekla. V ustnem izročilu so ohranjene točke nekdanje poselitve v vasi in okolici - Na pečeh, Jelenšče, Tabor, Gradiša, Na sel, Sela, Štalca. Izročila o planoti Jelovici - o starih poteh in rudarjenju, ter zgodbe, ki se navezujejo na lokacije Pr' Cifr, Dražgoška gora in Tavčarjev brezn. Izročilo nosita tudi lokaciji Na rovtari, kjer so žagali babo in pa Pri stari cerkvi, kjer je tekel čudežni studenec. Na bližnjo cerkev Sv. Križ pa se nanaša izročilo o jezeru, ki je nekoč zapolnjevalo dolino. Omenjene so tudi druge lokacije, kjer teče dobra voda - Smečk, Jesenk, Raspot, Pertala.

***

Datoteko o izročilu Dražgoš si lahko pretočite na svoj medij.
Gre za MS Access 2000 zapis (Izrocilo_Drazgose.mdb, 10.338 KB), stisnjen v

 

Predstavitev | Kazalo | Supplementa | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju | Zbirke ustnih izročil
Na začetek | Na vrh