STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

ZBIRKE USTNIH IZROČIL
Katalog ljudskih izročil ob zgornjem toku reke Dravinje

Matej Pekovšek, Ljubljana 2009


1 - izviri reke Dravinje (zgornja meja obravnavanega območja)
2 - Studenice (spodnja meja obravnavanega območja).
3 - območje Tinja na Pohorju.

Zgornja meja obravnavanega območja (točka 1) so izviri reke Dravinje. Ti so južno od Rogle na Pohorju na nadmorski višini okoli 1200 m. Spodnja meja (točka 2) je pri kraju Studenice z nadmorsko višino okoli 260 m.

Dolžina zračne linije med zgornjo in spodnjo mejo je okoli 27 km. V širino sem se omejil na vsakem bregu približno 2 km. V zgornjem toku ima reka velik strmec in je obdana z gorami, ki se proti vzhodu nižajo v vinorodne griče. Dolina je najširša med Zrečami in Žičami, najožja pa v Poljčanah in Studenicah, kjer je pred regulacijo rada poplavljala. S svojimi nanosi v preteklosti je obogatila prst z hranilnimi snovmi in tako omogočala kmetovanje v preteklosti, kakor tudi v sedanjem času.

Dodal sem še nekaj zgodb iz območja Tinja na Pohorju (točka 3).

Metode dela

Ljudsko izročilo sem zbiral na več načinov. Najprej sem pregledal glavne občinske knjižnice. Nato me je zanimalo, ali se je zbiralo ljudsko gradivo v okviru osnovnošolskih projektov. Pregledal sem tudi internetne predstavitve posameznih naselij in nazadnje sem zbiral gradivo sam na terenu. Točke ljudskega izročila sem kartiral z GPS napravo Garmin Summit HC z natančnostjo od ± 4 do ± 10 m.

***

Datoteko o izročilu ob zgornjem toku reke Dravinje si lahko pretočite na svoj medij.
Gre za MS Access 2000 zapis (Dravinja.mdb, 10.362 KB), stisnjen v

 

Predstavitev | Kazalo | Supplementa | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju | Zbirke ustnih izročil
Na začetek | Na vrh