STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

ZBIRKE USTNIH IZROČIL
Mitična pokrajina in ljudsko izročilo severozahodnih Brkinov in Vremske doline

Jošt Hobič, Ljubljana 2013


Območje raziskovanja, ki obsega severozahodne Brkine in Vremsko dolino (DTK50, Geodetski inštitut Slovenije, www.geopedia.si)

V diplomski nalogi sem raziskoval ljudsko izročilo območja severozahodnih Brkinov in Vremske doline. Na začetku sem se ukvarjal z definicijo pokrajine v geografiji in arheologiji, ter temami raziskovanja pokrajine znotraj arheologije. Nadaljeval sem s predstavitvijo raziskovanja pokrajine v arheologiji skozi fenomenološki pristop, ki se mi je zdel najbolj primeren za raziskavo mitične pokrajine. Teoretski del zaključuje definicija mitične pokrajine in pregled že znanih struktur, ki se pojavljajo v pokrajini skozi raziskovanje mitične pokrajine in ljudskega izročila v arheologiji.

Sledi katalog ljudskega izričila, katalog arheoloških najdišč in katalog cerkva. Glavna naloga lociranja in opisa prostorske informacije ljudskega izročila je potekala na terenu s tem pa tudi spoznavanje s pokrajino. Temu je sledila analiza vsega zbranega ljudskega izročila, ki je zajela tako vsebino kot prostorsko informacijo ljudskega izročila.

Na koncu je kratek poizkus rekonstrukcije mitične pokrajine.

***

Datoteko o izročilu severozahodnih Brkinov in Vremske doline si lahko pretočite na svoj medij.
Gre za MS Access 2000 zapis (izrocilo_Brkini.mdb, 10.6 MB), stisnjen v zip (2.4 KB).

 

Predstavitev | Kazalo | Supplementa | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju | Zbirke ustnih izročil
Na začetek | Na vrh