STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA 9, 2006

Goce Naumov:

Posoda, peč in hiša v simbolični povezavi z maternico in žensko
– neolitske osnove in etnološke razlage

Izvleček

V času neolitika in poznejših prazgodovinskih obdobij so enačili posodo, peč in hišo z določenimi deli ženskega telesa zaradi podobnih oblik in funkcije. Na nekaterih posodah ter glinenih modelih peči in hiš so naslikani, vrezani ali dodani motivi, ki so poudarjali njihove ženske znake. Notranjost teh gradb in predmetov je imel tesno povezavo z maternico. Zato so v posodah in pečeh pogosto pokopavali otroke in novorojenčke. Često so pokopavali otroke in odrasle v določene dele hiše. Taka obredna dejanja imajo svoje primerjave tudi v izročilih slovanskega prebivalstva na Balkanu, ki imajo najverjetneje prazgodovinske korenine. Gre za pogrebne, koledarske obrede in običaje, ki so povezani s sfero hiše in družine, ter za etimološke pomene imen za različne posode za vsakodnevno in obredno uporabo.

Celotno besedilo (pdf)

 

Predstavitev | Kazalo | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju
Na začetek | Na vrh