STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA 9, 2006

Nikolai Mikhailov:

Slovanski teonim Henillo/Honidlo in baltski Goniglis Dziewos

Izvleček

Ob primerjavi slovasnkega teonima Henillo/Honidlo (Thietmar, Knauthe), ki je domnevno slovanskega izvora, z baltskim Goniglis (Stryjkowski), je prišel avtor do zaključka, ki je drugačen od zaključka Moszyńskega. Bolj, kot da mu povsem nasprotuje, dopolnjuje Moszyńskijevo interpretacijo.

Celotno besedilo (pdf)

 

Predstavitev | Kazalo | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju
Na začetek | Na vrh