STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA 9, 2006

Mihail Jevzlin:

Drevo potencialnih svetov

Izvleček

Izhajajoč iz temeljnih del V. N. Toporova, ki obravnavajo strukturo mitopoetske misli, članek obravnava tekste, v katerih Svetovno drevo prestavlja določen "trenutek" v kozmogonskem procesu. Ta trenutek se odvija pred stvarjenjem sveta v njegovi sedanji obliki in pripravlja okoliščine za to stvarjenje. Da bi definiral njegovo kozmogonsko funkcijo, avtor predlaga koncept "drevesa potencialnih svetov". Drevo potencialnih svetov namreč vsebuje tiste potencialne prvine, ki so potrebne za stvariteljsko intervencijo. Podobno funkcijo "predobstojne" snovi, ki vsebuje iste potencialne elemente, imata Kozmično jajce in Svetovna gora. Avtor je mnenja, da ta osnovna kozmogonska funkcija svetovnega drevesa pojasnjuje njegovo kozmološko funkcijo strukturalnega temelja sveta.

Celotno besedilo (pdf)

 

Predstavitev | Kazalo | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju
Na začetek | Na vrh