STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA 9, 2006

Larisa Fialkova and Maria N. Yelenevskaya:

Kako izigrati sistem: sleparske zgodbe priseljencev

Izvleček

Članek raziskuje vedenje do zakonov priseljencev iz bivše Sovjetske zveze v Izrael.Ukvarja se s problemi na razpotjih uradne antropologije, narodopisja in imigracijskih študij. Vzgojeni v totalitarni državi, sovjetski državljani niso spoštovali zakonov. Zakon so razumeli kot orodje zadušitve, ki ga je upiorabljala država proti posamezniku. Ukaniti državo je veljalo tako za moralno kot za upravičeno. Priseljevanje ni prineslo spremem bpravnega zavedanja ali vedenjskih strategij. Sleparske zgodbe, v katerih pripovedovalci obidejo zakon, so predstavljene kot junaštva velike pripovedne vrednosti in tvorijo pomemben del priseljenske folklore. Članek temelji na pogovorih v živo in analizira zgodovinske, narodopisne in literarne korenine malomarnega odnosa priseljencev do zakona. Z osredinjenjem na isti zgodbi, ki sta ju povedala dva različna udeleženca, prikazuje selektivnost spomina in prve korake folkloriziranja osebne pripovedi.

Celotno besedilo (pdf)

 

Predstavitev | Kazalo | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju
Na začetek | Na vrh