STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA 9, 2006

Andrej Pleterski:

Poliški tročan

Izvleček

Vas Police leži v zahodni Sloveniji. Ljudsko izročilo in nekatera značilna ledinska imena opozarjajo na pomembne prostorske točke. Njihova razporeditev kaže premišljeno ureditev prostora, ki jo je mogoče povezati s simbolno ureditvijo vaškega prostora. Današnja stopnja poznavanja omogoča razumevanje, po katerem imamo opraviti s prostorskimi ideogrami. Predstavljeni ideogrami vasi Police so izraz starega verovanja o treh temeljnih silah narave (neba-sonca- ognja, zemlje, vode = o tročanu) Lokalitete Roglca (= zemlja), Sv. Ivan v Šebreljah (= sonce), kamni Štribabe v Policah (= voda) sestavljajo veliki tročan. Mali tročan pa so trije kamni Štribabe sredi poliškega polja. S pomočjo procesijske poti je mogoče povezati v celoto izročilo, ki se nam je sicer do danes ohranilo samo v drobcih. Z njim lahko rekonstruiramo dve mitski zgodbi. Prva pojasnjuje cikel letnih časov, druga ureja kaos, kadar se kaže kot vremenska nesreča (suša, poplava).

Celotno besedilo (pdf)

 

Predstavitev | Kazalo | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju
Na začetek | Na vrh