STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA 9, 2006

Tatjana A. Agapkina:

Motivika vzhodnoslovanskih zagovorov v primerjalnem aspektu
(zagovori za dvig maternice in telo)

Izvleček

Avtorica s pomočjo primerjalne analize raziskuje glavne motive v približno stoosemdesetih ruskih, ukrajinskih in beloruskih zagovorih za dvig maternice in telo. Zanimajo jo njihove variante, terminologija in obredni kontekst. Zasleduje zgodovino njihove motivike v slovanski folklori in v pisanih virih in njihovo povezavo z apokrifnimi molitvami. Mnoge od teh molitev, ki koreninijo v starodavnem magičnem izročilu, so bile prevedene iz grščine.

Celotno besedilo (pdf)

 

Predstavitev | Kazalo | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju
Na začetek | Na vrh