STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA 7, 2004

Andrej Pleterski, Mateja Belak:

Strukture v prostoru Lauterhofna na Bavarskem

Izvleček

Poznomerovinškodobno grobišče iz druge polovice 7. in prve polovice 8. st. na ledini Geißäcker v Lauterhofnu severozahodno od Regensburga leži v neposredni bližini ozemlja, ki so ga nekoč naseljevali Slovani. Prostor grobišča je bil urejen tako, da so pogrebci lahko z mestom pokopa simbolično izrazili spol, starost in socialni status pokojnika. Merski sistem grobišča ima religiozne in astronomske osnove ter se ponovi v topografiji mitske krajine okolice.

Celotno besedilo (pdf)

 

Predstavitev | Kazalo | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju
Na začetek | Na vrh