STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA 4, 2001

Mihail Yevzlin:

Sirene ali potovanje po deželi smrti

Izvleček

V članku avtor interpretira starogrška htonska "pojoča " božanstva sirene, ki so opisane predvsem v Homerjevi Odiseji, pa tudi v poznejših antičnih virih (Heziod, Apolodor). Na začetku obravnava avtor kozmološke parametre Homerjevega dela, predlaga precej inovativen pogled na strukturo in organizacijo sveta in poudarja htonski karakter kozmosa, v katerem se Odisej premika. Potovanje junaka na Itako je podobno potovanju v deželo mrtvih preko različnih elementov htonskega sveta. Posebna pažnja je posvečena semiotični razlagi srečanja Odiseja s sirenami. Prispevek vsebuje tudi tipološko primerjavo siren z drugimi htonskimi bitji iste mitološke tradicije (harpije, Scila in Karibda in dr. ). V splošno-mitološkem okviru "htonizma " so analizirani tudi drugi motivi grške epske tradicije.

Celotno besedilo (pdf)

 

Predstavitev | Kazalo | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju
Na začetek | Na vrh