STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA 4, 2001

Vladimír Turčan:

Svetišča starih Slovanov na Češkem in Slovaškem

Izvleček

Zaradi odsotnosti neposrednih pisnih poročil smo pri proučevanju predkrščanskega verovanja čeških in slovaških Slovanov omejeni na jezikoslovje, etimologije, morda tudi na narodopisje. Lokalizacija kultnih mest ostaja nepoznana. Kot ostanke predkrščanskih svetišč interpretirajo sledi lesenih stavb pod nekaterimi cerkvami, ki so bile zgrajene v 9. st. na ozemlju Velike Moravske. V zadnjih desetletjih prinaša novo osvetlitev v proučevanje prvotnega slovanskega verovanja arheologija. To dokazujejo svetišča:Hradsko na Kokooínskem (slika 1), Mikulčice I (slika 2), Mikulčice II (slika 3), Most pri Bratislavi (slika 4), Pohansko pri Boeclavu (slika 5), Stará Kouoim (slika 6), Uherské Hradišti -Sady /Horní Kotvice (slika 7).

Poleg svetišč, ki smo jih označili za samostojni tip slovanske sakralne arhitekture, poznamo na obravnavanem ozemlju tudi kultne zgradbe, ki so povezane s prostorom ob Baltiku oziroma s slovanskim vzhodom. Najdba v Mikulčicah je doslej najjužnejša ugotovljena, ki ima podoben tloris. Centralno svetišče na Pohanskem pri Boeclavu se javlja pri kultnih zgradbah vzhodnih Slovanov. Njegov nastanek na prelomu 9. in 10. st. je v povezavi z vprašanjem možne kratkotrajne obnove slovanskega verovanja kot ideologije, ki jo je kristjanizacija v 9. st. odrinila na družbeno obrobje. Mlajši viri dokumentirajo preživetje nekaterih vidikov slovanskega verovanja, sicer ne v institucionalni obliki, ampak samo kot odmev nekaterih izročil v srednjem veku.

Celotno besedilo (pdf)

 

Predstavitev | Kazalo | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju
Na začetek | Na vrh