STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA 4, 2001

Zmago Šmitek:

Astralna simbolika predromanskega reliefa v Hodišah (Keutschach)

Izvleček

V razpravi skuša avtor dokazati, da predromanski relief na pročelju župnijske cerkve svetega Jurija v Hodišah na Koroškem prikazuje ozvezdje Oriona. Svojo domnevo utemeljuje z zgodovinskimi, umetnostnozgodovinskimi (ikonografskimi)in etnološkimi argumenti. Tako najprej opozori na pomen Oriona kot koledarskega znamenja na grobni keramiki Vučedolske kulture (približno 3000 pr. n. št. )in na njegovo povezanost z miti o sumersko-babilonskem bogu vegetacije Tamuzu ter miti o umrlih ali na novo oživljenih bogovih Ozirisu, Dionizu, Adonisu, Atisu. Egipčanske astrološke predstave o Orionu/Ozirisu in bivališču mrtvih so pomembno vplivale na poznoantično mišljenje, kar je naposled prispevalo k izoblikovanju ideje o onstranskih Elizejskih poljanah. Gnostiki, zlasti pripadniki orfično-pitagorejskih ločin, so z zvezdnim nebom, Rimsko cesto in še posebno z ozvezdjem Oriona povezovali nauk o prerojevanju človeka (o potovanju njegove duše v nebo in ponovnem utelešenju na Zemlji). Ob tem kaže omeniti vpliv spisov Porfirija in Makrobija (Commentarii in somnium Scipionis)na srednjeveško znanost in sholastiko. Izidor iz Seville (6. -7. stol. )je v svojem kozmološkem traktatu De natura rerum zapisal, da ozvezdje Oriona "ponazarja mučenike, saj so se enako, kot se on rojeva na nebu v zimskem času, množili mučeniki v Cerkvi v času preganjanja ". Mučenik (ali Kristus)v znamenju Oriona bi torej označeval smrt in ponovno vstajenje. Ker ležijo Hodiše na slovenskem etničnem ozemlju, bi morebiti lahko pričakovali celo vpliv irskih misijonarjev, ki so tod delovali od 8. stoletja in so se že stoletje prej seznanili s spisi Izidorja iz Seville.

Pomembno je, da so sledovi takšne astralne mitologizacije in deifikacije prepoznavni tudi v slovenskem ljudskem izročilu:v dolenjski zgodbi o nebesnih "koscih " ("Kosci " so slovensko ime za tri svetle zvezde v Orionovem pasu))ter v ljudskih pesmih in pripovedih o sežganem in prerojenem človeku, kjer v vlogi reinkarnirane osebe največkrat nastopa sveti Andrej ("Andrejev križ " je slovensko ljudsko ime za ozvezdje Oriona). Gnostične ali orfične prvine lahko zaznamo še v slovenskih ljudskih pesmih o svetem Tomažu, ki noče v Indijo, o Godcu pred peklom (Orfeju)in v formuli naricanja iz Bele krajine, ki je podobna orfičnim tekstom na zlatih ploščicah (npr. tistemu iz Petelie). Vse to dokazuje močan poznoantični substrat na etničnem ozemlju Slovenije, ki je zelo verjetno botroval tudi nastanku hodiškega reliefa. To misel potrjuje podrobnejša ikonografska analiza spomenika ter sorodni vzorci na Slovenskem (Svete gore, Krkavče), v hrvaški Istri (Plomin) in na južnoslovanskih stečkih, ki doslej niso bili pravilno interpretirani.

Celotno besedilo (pdf)

 

Predstavitev | Kazalo | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju
Na začetek | Na vrh