STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA 4, 2001

Mirjana Detelić:

Sveti Sisin v somraku ustnega slovstva

Izvleček

V članku je predstavljen eden od več možnih modelov prenosa svetniškega motiva iz hagiološkega konteksta v folklorno izročilo. Ker je analiza izpeljana z vidika poetike pripovednih žanrov ustne književnosti, seveda poudarja medsebojno vplivanje in spremembe, ki jih utrpi besedilo na poti od enega žanra do drugega, oz. še več, od ene literarne zvrsti do druge. Sv. Sisin je izbran kot primer zato, ker so njegove apokrifne molitve zelo razširjene in lahko dostopne na celotnem balkanskem področju (na Hrvaškem celo v obliki amuleta). Predstavljeni model je skrajšana verzija idealno izvršenega postopka v tem, da se ne ukvarja s prvimi stopnjami prenosa (od hagiografije do apokrifne molitve /amuleta), pač pa s tistim, kar je za literarno poetiko značilnejše:s spremembo literarnih kodov v odvisnosti do spremenjene recepcije teksta. Ker pa ta proces ni fiksiran, so na isti ravni možne tako tekoče kot stabilne oblike in njihove bolj ali manj uspele kombinacije. Zato je za tolikšen repertoar možnosti avtorica predložila neologizem "siva cona" ustnega slovstva. .

Celotno besedilo (pdf)

 

Predstavitev | Kazalo | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju
Na začetek | Na vrh