STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA 13, 2010

Sven Wichert:

Politična vloga poganskih duhovnikov pri zahodnih Slovanih

Izvleček

Izhodišče prispevka je vprašanje izvora poganskih duhovnikov pri slovanskih ljudstvih v južnem primorju Baltika in prikazuje znanstveno razpravo o njihovi politični vlogi. Obravnava dva pristopa. Najprej predstavi mnenja raziskovalcev o družbenem položaju duhovnikov. Običajne težave pri razlagi skromnih pisnih virov povzročajo povsem različne utemeljitve o velikem političnem vplivu duhovnikov. Tega vsekakor ni mogoče dokazati, argumenti zanj niso vedno ustrezni. Drugi pristop temelji na samem obredju. Rezultat avtorjeve analize je, da lahko skoraj povsem izključimo možnost, da so duhovniki imeli politični vpliv s pomočjo prerokb.

Celotno besedilo (pdf)

 

Predstavitev | Kazalo | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju
Na začetek | Na vrh