STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA 13, 2010

Zmago Šmitek:

Od staroslovanskega Svarožiča/Radogosta do slovenskega Kresnika

Izvleček

Mitološki lik boga Svarožiča/Radogosta je poznan iz razmeroma poznih virov, iz 11. do 14. stoletja, ki kažejo, da so ga vzhodni in zahodni Slovani častili kot boga ognja, sonca in vojne. Etnološki in lingvistični podatki pa kažejo na njegovo prisotnost tudi pri južnih Slovanih. Ker je ime in delovanje Svarožiča/Radogosta tako razširjeno, terja posebno razlago. Ta temelji na etimološki raziskavi Francoisa Cornillota in analizi slovanskih ljudskih pesmi o mladem princu, ki se ob kresu pridruži častilcem V ta konceptualni okvir lahko vključimo tudi slovensko ljudsko izročilo o Kresniku.

Celotno besedilo (pdf)

 

Predstavitev | Kazalo | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju
Na začetek | Na vrh