STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA 13, 2010

Mirjam Mencej:

Simbolika niti in predenja v evropski folklori

Izvleček

Avtorica osvetli simboliko niti in predenja, ki sta tesno povezani z evropsko folkloro v kontekstu verovanj o bajnih bitjih. Vsa namigujejo, da nit predstavlja stik med svetom živih in svetom mrtvih. Enako predstavo je moč prepoznati tudi v indoevropskih predstavah o mostu, ki vodi v onstranstvo in ki je pogosto prikazan v podobi niti.

Proces življenja lahko torej v luči te simbolike razumemo kot spredanje niti iz neobdelane preje ter navijanje, ki se začne ob rojstvu in traja do smrti, dokler ni vreteno človekovega telesa polno in se predenje konča. Tedaj se prične obraten proces: nit se začne odvijati in nato razpredati v nepredeno prejo. Razumljivo torej, da semantika glagola viti v slovanskih jezikih obsega oba pomena: ima tako konotacijo plodnosti, rasti, rojstva kot tudi smrti. Pomeni, ki jih ima ta glagol, so povezani s pozitivnim, z rastjo, zarodkom (začetkom), pomnoževanjem, razvojem, in na drugi strani z negativnim, nečisto silo in škodljivimi aspekti – na eni strani torej s smrtjo in na drugi strani z življenjem. Predenje (vitje, navijanje, odvijanje) niti (in nit) je torej proces, ki povezuje rojstvo in smrt in označuje prehajanje med svetovoma živih in mrtvih, zaznamuje pa tudi vse, kar implicira stik med njima (bajna bitja, nečiste umrle).

Celotno besedilo (pdf)

 

Predstavitev | Kazalo | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju
Na začetek | Na vrh