STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA 13, 2010

Simona Klaus:

Folklora v množičnih medijih:
narodna noša, krajevne znamenitosti in vile v (post)komunističnem oglaševanju

Izvleček

S pregledom slovenskih množičnih medijev oziroma štirih oglasov, v katerih so uporabljeni folklorni motivi, skozi časovno obdobje tridesetih let, bom skušala analizirati povezave med folklornimi motivi, oglasi in političnimi vsebinami. Omenjeni oglasi na neki način odsevajo družbeno in politično situacijo, v kateri so nastali. Zgodnji oglas podjetja Radenska d.d. iz časa Socialistične federativne republike Jugoslavije s prikazom različnih etničnih skupin v narodnih nošah promovira strpnost in povezanost med različnimi narodi v skupni državi. Kasnejša akcija Gospodarske zbornice Slovenije za promocijo turizma pa ima zelo močno noto, ki je pri Slovencih nehote promovirala domoljubje in večala željo po neodvisnosti. Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 se v dveh oglasih podjetja Žito d.d. in Športne loterije Slovenija pojavljajo narodnozabavna glasba in pregovori ter besedne igre, ki ne delujejo več narodno zavedno, temveč dajejo vtis domačnosti. V širšem kontekstu je štirim oglasom skupno, da se jih ljudje spominjajo z nostalgičnimi občutki in jih večkrat imenujejo za najboljše, legendarne in neponovljive, kar kaže, da so omenjeni oglasi imeli veliko bolj daljnosežne posledice, kot pa so navadno predvidene za televizijski oglas.

Celotno besedilo (pdf)

 

Predstavitev | Kazalo | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju
Na začetek | Na vrh