STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA 11, 2008

Zmago Šmitek:

Paralele med indijsko in slovensko mitologijo:
sledovi skupne indoevropske dediščine

Izvleček

Med Evropo in Indijo obstajajo pomenljive jezikovne in kulturne povezave. Lahko jih pripišemo skupni indoevropski kulturni tradiciji, ki se z zavojevanji in selitvami razprostira preko Evrazije.Drugi pomembni faktor pa so njihove kulturne vezi, tako v preteklosti kot tudi bolj nedavno (vpliv starih visokih kultur, trgovski stiki ipd).

Proces indoevropeizacije bil nedvomno dolgotrajen, postopen in kompleksen. Članek se omejuje le na številne mitološke vzporednice med Indijo in Slovenijo, ki zaslužijo nadaljnjo in detajlejšo obravnavo v prihodnosti, posebno v luči širše primerjave.

Celotno besedilo (pdf)

 

Predstavitev | Kazalo | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju
Na začetek | Na vrh