STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA 11, 2008

Hans-Dietrich Kahl:

Würzburško pravo posebnih odposlancev za pokristjanjene Slovane in druge Nefranke.
Pravno besedilo iz časa kralja Konrada I (918?). Uvod, edicija in nemški prevod

Izvleček

Avtor je vir provizorično obravnaval že leta 2004 v Studii mythologici Slavici 7. Tokrat ga objavlja skupaj z nemškim prevodom. Njegov nastanek pripisuje času kralja Konrada I (918?). Besedilo je bilo sprejeto očitno v Würzburgu v prisotnosti vladarja. Skupaj s sinodama v Triburju (859) in Hohenaltheimu (916) predstavlja poznokarolinško tendenco, da bi si s Cerkvijo zagotovili oblast, v danem primeru na območju, ki je imelo zelo velik delež slovanskega prebivalstva. Besedilo poudarja obred »trebo«. Jasno so razpoznavne vsebinske primerjave z drugimi cerkvenimi pravnimi besedili.

Celotno besedilo (pdf)

 

Predstavitev | Kazalo | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju
Na začetek | Na vrh