STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA 11, 2008

Katja Hrobat, Uršula Lipovec Čebron:

Križišča niso nikoli sama.
Mejni prostori na Krasu in v Istri

Izvleček

Križišča so po Sloveniji in prav tako v Evropi označena z različnimi spomeniki, od krščanskih križev, kapelic, kužnih znamenj, pilov do spomenikov padlim borcem in spomenikov, ki zaznamujejo pomembne dogodke v nacionalnih zgodovinah.

Iz etnografskega gradiva iz Istre in s Krasa poskušata avtorici prepoznati, od kod križišču tolikšna simbolna moč, ki se kaže od antičnih časov do danes. Križišča pogosto asociirajo na nevarnost, zbirališče demonskih, zlih sil, kraj srečevanja s prikaznimi iz tujega sveta, onostranstva. Po drugi strani pa se je treba ustaviti tudi pri njihovem nasprotju: pri benevolentnih bitjih ter seriji apotropejskih, zaščitnih dejanj in sredstev, ki so povezana s križišči. Ravno iz te prisotnosti reda opozicij (dobro–zlo, sveto–profano, čisto–nečisto), ki za svojo eksistenco zahtevajo druga drugo, postane jasno, da prostor križišča transcedentira polarna nasprotja in ga ni mogoče zvesti le na eno ali drugo kategorijo.

Poleg križišč obstaja še vrsta mejnih prostorov, ki privlačijo nadnaravne sile. V članku prilažeta dulistično perspektivo, kjer realnost zaznavamo kot dvojnost nasprotij in kot idejo praznega središča. Vrzel se premosti z nadnaravnimi bitji dvoumnega značaja, z atributi tako ene kot druge kategorije

Celotno besedilo (pdf)

 

Predstavitev | Kazalo | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju
Na začetek | Na vrh