STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA 11, 2008

Richard Burns:

Dež in prah

Izvleček

Razprava obravnava panbalkansko prakso klicanja dežja, ki jo povezujemo z imenoma dodola in peperuda in s številnimi njima sorodnimi besedami. Delo je nastalo kot rezultate daljše pesmi, ki jo je napisal avtor in ki obravnava ta običaj. (In a Time of Drought, 2006, najprej natisnjena v srbskem prevodu kot U vreme suše, 2005). Pričujoči članek najprej oriše nekatere značilne elemente nastajanja pesemske strukture, ki se pojavijo takrat, ko avtor uporablja material, ki je pred tem že bil ‘mitološki’. V nadaljevanju članka se avtor loti analize znanega primera balkanskega običaja klicanja dežja, ki ga je opisal Dragutin M. Djordjević v svojem delu Život i običaji narodni u Leskovačkoj Moravi (1958). Med podrobno jezikovno analizo in primerjalno kontekstualizacijo je posebna pozornost posvečena motivu sita. Sledi obravnava različnih kognatov v indoevropskih jezikih, ki se navezujejo na izraze za »dež,« »prah,« »prašek,« »pepel,«, »dim« in tako naprej. Če te izraze nanizamo drugega ob drugega, opazimo, da so v tesni in globoki zvezi z običajem klicanaj dežja. V nadaljevanju avtor obravnava sorodna motiva cikličnega očiščevanja in prošnje za rodnost, ki se zlivata v simbolizem »nalivanja vode«. Članek nato postavi hipotezo, ki balkansko prakso povezuje z dvema starima mediteranskima mitološkima motivoma. Prvi se navezuje na minojske in mikenske priprošnje za dež (preko dela Sira Arthurja Evansa o tjulnjih (1925), drugi pa na boginjo Perzefono (preko teorij V. V. Ivanova in V. I. Toporova, 1974). Avtor meni, da obstaja dovolj elementov, da bi lahko imeli minojsko, mikensko in grško gradivo za »tipološke paralele« in morde celo za predhodnike balkanskega običaja pri katerem nastopajo dodole/peperude. Skratka, običaj klicanja dežja je bil s pomočjo analize izbranega gradiva osvetljen iz zornega kota raznovrstnih jezikovnih, mitoloških in zgodovinskih podatkov in predpostavk, na ta način pa razprava odpira nova vprašanja o tem običaju.

Celotno besedilo (pdf)

 

Predstavitev | Kazalo | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju
Na začetek | Na vrh