STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
| Znanstvenoraziskovalni center SAZU

Barbara Ivančič Kutin

KRIVOPETE

Divje žene z nazaj zasukanimi stopali v slovenski folklori

In preparation ...

***

Full text (pdf) − in Slovenian with summary in English and Italian

Ljubljana 2018, 174 pp; 40 images, 17 x 24 cm, hardback, ISBN 978-961-05-0087-2.

Price: 24,00 €

About | Articles | Search | Help | Ordering information
Supplementa | Home | Top