STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
| Znanstvenoraziskovalni center SAZU

Nataša Gliha Komac

LJUDSKA RELIGIOZNOST V KANALSKI DOLINI.
O umiti in v prt zaviti lobanji

Full text (pdf)

Ljubljana 2014, 111 pp; 17 x 24 cm, hardback, ISSN 978-961-254-709-7.

Price: 18,00 €

About | Articles | Search | Help | Ordering information
Supplementa | Home | Top