STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
| Znanstvenoraziskovalni center SAZU

STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA 2, 1999

Roberto Dapit:

Manifestazioni dell'aldila attraverso le testimonianze dei resiani

Sorry: we only offer the abstract in slovenian.

Izvleček

Mnoga pričevanja dokazujejo, da je verovanje v onstranstvo v Reziji še živ pojav. Uvodna raziskava te študije predstavlja gradivo, ki je porazdeljeno v več tematskih sklopov. Raziskani so glavni motivi in vsebine tovrstnih sodobnih pripovedi. To so predvsem ljudske predstave trpljenju duš v vicah, ki jih je mogoče primerjati s podobnimi predstavami na furlanskem etničnem ozemlju in tudi drugod. Zanimiva je opozicija motivov, ki po eni strani predstavljajo odnos med živimi in njihovimi rajnimi, po drugi pa govore o najrazličnejših oblikah anonimnih strahov. Osebne pripovedovalčeve izkušnje nam predstavljajo pripovedi avtobiografskega značaja, v katerih je stik z rajnimi vzpostavljen prek sanjskih vezi ali previdov v budnem stanju. Bogato gradivo, ki obsega 80 enot, je zapisano v rezijanskem narečju.

Full text (pdf)

 

About | Articles | Search | Help | Ordering information
Home | Top